Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
   
     
 
Disclaimer
 
 
 
 
Parts online

Nieuws en Evenementen
 
 
 
  
     
 
     
 

Disclaimer

Dit bericht en alle daarbij gevoegde bijlagen kunnen confidentieel zijn, en zijn uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) of entiteiten die hierboven genoemd zijn als geadresseerde(n). Het is niet bedoeld om doorgestuurd of ontvangen te worden door een ander dan de betreffende geadresseerde(n) (of een persoon die geautoriseerd is om het aan de genoemde geadresseerde(n) door te geven). Het mag niet gekopieerd of doorgestuurd worden aan ongeautoriseerde personen. Indien u niet de beoogde ontvanger bent van dit electronische bericht, gelieve u de afzender per omgaande van deze vergissing op de hoogte te brengen zodat ons adressenbestand gecorrigeerd kan worden, en dit bericht met inbegrip van eventuele bijlage(n) uit uw systeem te wissen zonder dit te kopieëren of door te sturen. Het ontvangen van dit bericht met bijlage(n) door elke andere persoon dan de genoemde geadresseerde(n) doet geen afbreuk aan het vertrouwelijke karakter van dit bericht. Alle persoonlijke berichten geven uitsluitend de visie van de afzender weer, en komen niet voor rekening van Hill-Rom, Inc., of een van haar dochterbedrijven. Dit bericht mag niet gekopieerd worden zonder deze verklaring.