Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
   
     
 
Parts online

Nieuws en Evenementen
 
 
 
  
     
 
     
 

Toestemming

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacy Beleid. U geeft daarmee toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van informatie die u kunt geven of die Hill-Rom Co., Inc. kan verzamelen in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Verder is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing op deze website. Het gebruik van deze website impliceert uw toestemming dat elke verzamelde informatie, inclusief alle persoonlijk identificeerbare informatie, uitsluitend onderworpen is aan deze wet- en regelgeving.

Kinderen

Deze website is niet bestemd voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Hill-Rom Co., Inc. zal niet bewust informatie verzamelen van bezoekers aan deze site in deze leeftijdsgroep. Wij moedigen ouders aan om met hun kinderen te praten over hun gebruik van het Internet en de informatie die zij vrijgeven op websites.

Actief verzamelen van informatie

Ook de Hill-Rom Co., Inc. website verzamelt informatie over haar bezoekers, zowel door het stellen van specifieke vragen als door u in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren door middel van e-mail, invulformulieren en/of chatrooms. Sommige informatie die u geeft kan persoonlijk herkenbare informatie zijn (dit is informatie die specifiek naar u herleid kan worden, zoals uw volledige naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, enz.).

Op sommige gedeelten van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven zodat u voordeel kunt hebben bij bepaalde aspecten of om aan een bepaalde activiteit deel te nemen. Bij elk punt waar informatie gevraagd wordt, wordt u geïnformeerd welke informatie verplicht is en welke optioneel.

[Boven]

Passief verzamelen van informatie

Terwijl u door een website klikt, kan bepaalde informatie passief verzameld worden (verzameld zonder dat u actief informatie geeft), met gebruikmaking van verschillende technieken en middelen, zoals Navigational Data Collection.

De Hill-Rom Co., Inc. web site kan Internet Protocol (IP) adressen gebruiken. Een IP adres is een nummer wat door uw Internet provider aan uw computer is toegewezen, zodat u toegang krijgt tot het Internet; dit wordt in het algemeen beschouwd als niet persoonlijk identificeerbare informatie omdat in de meeste gevallen een IP adres dynamisch is (het verandert elke keer als u toegang krijgt tot het Internet). Hill-Rom Co., Inc. gebruikt uw IP adres om problemen met de server vast te stellen, complexe informatie te rapporteren, de snelste route voor uw computer vast te stellen om in contact to komen met onze site, en onze site te administreren en verbeteren.

Een “cookie” is een stukje informatie wat een website naar uw webbrowser stuurt die de site informatie over u en uw voorkeuren helpt onthouden (hiermee plaatst u producten in uw ‘winkelwagentje’, waarbij u op een later tijdstip naar dat wagentje terug kunt keren zonder dat u de gekozen producten kwijt bent). Deze site maakt gebruik van cookies.

“Session cookies” zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist op het moment dat u het venster van uw web­browser sluit of als u uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om surfen op websites te verbeteren en om complexe statistische informatie te verzamelen. Deze website maakt geen gebruik van session cookies.

“Internet tags” (of web bugs, single pixel GIFs, clear GIFs, onzichtbare GIFs, en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en geven de website server informatie over het IP adres en type browser van de computer van de bezoeker. Hill-Rom Co., Inc. maakt geen gebruik van Internet tags op deze website.

“Navigational data” (log files, server logs en clickstream data) worden gebruikt voor het systeembeleid, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek, en om informatie naar de bezoeker te communiceren. Deze web site gebruikt Navigational data.

Gebruik van informatie en bekendmaken van informatie aan derden
Tenzij anders vermeld, kan Hill-Rom Co., Inc. uw informatie gebruiken om de inhoud van haar website te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, met u te communiceren (indien door u aangevraagd), voor marketing en onderzoeken, en voor de doelstellingen zoals vermeld in dit Privacy Beleid. Indien u persoonlijk identificeerbare informatie aan deze website doorgeeft, kan Hill-Rom Co., Inc. deze informatie combineren met andere actief verzamelde informatie, tenzij dit daar waar de informatie verzameld wordt anders staat aangeven. Hill-Rom Co., Inc. zal redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gecombineerd met passief verkregen informatie, tenzij u anderszins toestemming geeft.

Als aanvulling hierop zal Hill-Rom Co., Inc. gebruik maken van alle niet persoonlijk identificeerbare informatie die via deze web site verkregen is.

Informatie die persoonlijke gegevens bevat zal niet aan derden bekend worden gemaakt indien een dergelijke bekendmaking verboden wordt door de Data Protection Act 1998 of door welke andere wetgeving dan ook.

Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie
Neemt u contact met ons op om uw persoonlijk identificeerbare informatie nauwkeurig en volledig bij te houden. Hill-Rom Co., Inc. zal redelijke stappen ondernemen om uw in ons bezit zijnde persoonlijk identificeerbare informatie die u eerder via deze site opgegeven hebt, bij te werken of te corrigeren.

[Boven]

Veiligheid

Hill-Rom Co., Inc. zal redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen als u uw informatie doorstuurt van uw computer naar onze site, en deze informatie te beschermen tegen verlies, wangebruik en ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, veranderen of vernietiging. U moet hierbij in gedachten houden dat geen enkele Internet verbinding 100% zeker of foutvrij is. In het bijzonder het versturen van e-mail berichten naar of van deze site kan niet veilig zijn, en u dient derhalve voorzichtig te zijn met de informatie u ons per e-mail toestuurt. Bovendien valt het onder uw eigen verantwoording als u een wachtwoord, id-nummer of andere speciale toegangskenmerken tot deze website gebruikt.

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites. Realiseert u zich dat Hill-Rom Co., Inc. geen controle heeft over andere websites en dat dit Privacy Beleid niet van toepassing is op andere websites. Wij adviseren u om het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy Beleid of de informatie over deze site, neemt u dan contact met ons op.

Wijzigingen op dit Privacy Beleid

Indien dit Privacy Beleid wijzigt, zal het herziene beleid op deze website kenbaar gemaakt worden. Controleer dit regelmatig en zeker voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. Dit Privacy Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 13 februari 2004.

[Boven]