Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
   
     
 
Gebruiksvoorwaarden
 
  Electronische berichten
  Handelsmerken
  Algemene Voorwaarden
 
 
 
 
 
Parts online

Nieuws en Evenementen
 
 
 
  
     
 
     
 

Copyright

De Hill-Rom websites zijn gemaakt door Hill-Rom Co., Inc., een werkmaatschappij die volledig eigendom is van Hillenbrand Industries (www.hillenbrand.com). De volledige inhoud van de Hill-Rom Co., Inc. websites valt onder het copyright en is beschermd door de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Gebruikers mogen uitsluitend ten behoeve van hun eigen niet commerciële gebruik het materiaal op de Hill-Rom Co., Inc. websites kopiëren, downloaden, printen, herdistribueren of herpubliceren. Het kopiëren, downloaden, printen, herdistribueren of herpubliceren van materiaal op de Hill-Rom Co., Inc. websites voor commerciële doeleinden is verboden zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Hill-Rom Co., Inc.

 

Electronische berichten

Elk bericht dat u per electronische post naar de websites stuurt van Hill-Rom Co., Inc. of haar dochterondernemingen of andere aangesloten bedrijven (Hill-Rom), is niet vertrouwelijk en Hill-Rom Co., Inc. is geenszins verplicht zich te weerhouden van vermenigvuldiging, publicatie of ander gebruik hiervan voor welke doeleinden dan ook. Hill-Rom Co., Inc. kan de inhoud van elk bericht, inclusief ideeën, uitvindingsconcepten, technieken of know-how die daarin vermeld worden, gebruiken voor elk doeleinde met inbegrip van ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten. De afzender van elk bericht aan de Hill-Rom Co., Inc. websites is verantwoordelijk voor de inhoud, de informatie, de waarheid en nauwkeurigheid daarvan.

[Boven]

Handelsmerken

Hill-Rom® is een geregistreerd handelsmerk van Hill-Rom Services Inc. Handelsmerken of servicemerken die de producten of diensten bepalen die in elk van boven­genoemde websites beschreven worden, zijn handelsmerken of servicemerken van Hill-Rom Services Inc. Alle andere handelsmerken of servicemerken waaraan wordt gerefereerd zijn de handelsmerken of servicemerken van hun respectievelijke bedrijven.

 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die staan vermeld op de standaard Hill-Rom inkoopopdracht, zijn van toepassing op alle aankopen. Om de standaard Algemene Voorwaarden van Hill-Rom in te kijken of af te drukken verwijzen wij naar bijgevoegd bestand. Klik hier om dit bestand te downloaden. PDF (114K)

[Boven]

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op de Hill-Rom Co., Inc. websites wordt verstrekt zonder enige garantie, nadrukkelijk of gesuggereerd, inclusief de gesuggereerde garantie van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Hill-Rom Co., Inc. doet niet voorkomen en garandeert niet dat toegang tot haar websites ononderbroken of stipt beschikbaar, ongestoord of zonder fouten zal zijn. In geen geval zullen Hill-Rom Co., Inc. of haar dochterondernemingen, afdelingen of andere aangesloten bedrijven of hun respectievelijke hoofden, directeuren of medewerkers verantwoordelijk zijn voor elke incidentele, direct of indirect ten gevolge hebbende schade, ook indien vooraf is geïnformeerd over de mogelijkheid tot zulke schade als restultaat van onnauwkeurigheden, defecten, fouten (typefouten of anderszins), weglatingen, verouderde informatie of anderszins. Hill-Rom Co., Inc. doet niet voorkomen en geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid van de informatie in deze website. De gebruiker gaat er mee accoord dat materiaal wat van deze website is gedownload of anderszins is betrokken door het gebruik van deze website, geheel voor eigen rekening van de gebruiker is betrokken, en dat de gebruiker geheel verantwoordelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade aan software of computer systemen en/of resulterend in verlies van gegevens, ook als Hill-Rom Co., Inc. op de hoogte gebracht is van de mogelijkheid van zulke schade.
Hill-Rom Co., Inc. heeft de nauwkeurigheid van de inhoud van welke website dan ook die gekoppeld is aan welke Hill-Rom Co., Inc. website dan ook, niet beoordeeld. Hill-Rom Co., Inc. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die gekoppeld is aan een van haar web­sites, noch expliciet noch gesuggereerd. Het gebruik van zulke koppelingen is geheel voor eigen risico. Hill-Rom Co., Inc. websites bevatten informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn buiten het land van oorsprong, of beschikbaar kunnen zijn onder verschillende handelsnamen of handelsmerken. Niets op de Hill-Rom Co., Inc. website mag worden gebruikt als een aanbieding om welk product of dienst dan ook te verkopen aan welke klant dan ook of in welke rechtsbevoegdheid dan ook. Hill-Rom Co., Inc. behoudt zich het recht voor om elk aanbod tot aanschaf van elk product of dienst wel of niet te accepteren. Het materiaal wat op de Hill-Rom Co., Inc. websites aangeboden wordt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Neem contact op met een vertegenwoordiger van Hill-Rom Co., Inc. voor meer informatie over de beschreven producten en diensten.

[Boven]